Fundacja Otwarty Plan jest organizacją pozarządową. Naszym celem jest działanie na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zielonej gospodarki, zmian w przestrzeni publicznej, zrównoważonego transportu, lokalnej konsumpcji żywności oraz odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy z wieloma organizacjami oraz ruchami społecznymi, które budują i wspierają społeczeństwo obywatelskie w Polsce.

W obszarze naszych szczególnych zainteresowań jest promowanie i rozwijanie idei inteligentnego miasta (smart city), które rozumiane jest przez nas jako miasto przyjazne ludziom i przyrodzie. Na miasto patrzymy jak na organizm, w którym poszczególne elementy (technologia, przestrzeń publiczna, przyroda) muszą pozostawać w równowadze, by mieszkańcy mogli żyć w czystym środowisku, rozwijać się oraz realizować swoje plany i marzenia.

Fundację założyliśmy w lutym 2014 r. Wcześniej przez wiele lat współpracowaliśmy ze sobą przy realizacji licznych kampanii społecznych i projektów. Od kilku lat osoby z naszego zespołu prowadzą serwis internetowy I bike Kraków oraz są aktywnie zaangażowane w Krakowski Dialog Cykliczny, którego efektem jest Kontrakt 100 rozwiązań, opracowany pod względem technicznym przez Marcina z naszego zespołu.

Dlaczego Otwarty Plan?

Często wychodzimy z założenia, że nie mamy wpływu na sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą w naszym mieście i regionie, a co dopiero w państwie. W sumie nic dziwnego – widzimy, jak podejmowane są decyzje, które wpływają na jakość naszego życia – daleko od nas samych, naszych potrzeb i aspiracji.

Gdyby jednak wziąć sprawy w swoje ręce i coś zmienić? W końcu żyjemy w demokratycznym kraju, w którym mamy prawo głosu i wolności obywatelskich, w którym codziennie decydujemy, gdzie wydajemy nasze pieniądze, i w którym przynależymy do różnych społeczności. Już to sprawia, że możemy mieć realny wpływ na bliższą i dalszą rzeczywistość, w jakiej żyjemy.

Zaangażowanie w sprawy, które nas dotyczą, to warunek zmiany. Największe z nich dokonują się od podstaw – od wyrazu sprzeciwu, przeorganizowania schematów myślenia, zachęcenia innych do działania, wykorzystania zasobów, jakie mamy i wspólnego PLANU! Dodajmy do tego większą szczyptę pozytywnego myślenia oraz poczucia humoru i do dzieła!

Działając w Fundacji OTWARTY PLAN, chcemy inspirować siebie i innych do wspólnej pracy, by poprawiać jakość życia (mojego, Twojego, naszego), tam gdzie mieszkamy i pracujemy. Aby miasta były dla ludzi i przyrody, byśmy uczestniczyli w kształtowaniu przestrzeni publicznej, sami decydowali, o tym co jemy, od kogo co kupujemy, jak pozyskujemy energię, oraz wpływali na prawo, które o nas decyduje. PLAN jest OTWARTY. Każdy może znaleźć w nim swoje miejsce!

Zespół

gosia-malochleb

Małgorzata Małochleb Specjalizuje się w edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie standardów życia w mieście, społeczeństwa obywatelskiego, jakości powietrza, promocji roweru jako środka transportu. Współpracowała m.in. z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Instytutem Ekonomii Środowiska i CEE Bankwatch Network. W latach 2008-2015 związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jako menedżerka i koordynatorka kampanii. Od początku zaangażowana w kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz “Czystego powietrza dla Krakowa”. Autorka i współredaktorka materiałów dydaktycznych i informacyjnych. W roku 2013 współinicjatorka “Krakowskiego Dialogu Cyklicznego” oraz “Kontraktu 100 rozwiązań rowerowych dla Krakowa” w stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów. Inicjatorka Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, której była przewodniczącą w l. 2018-2019. Od powstania w 2014 roku Przewodnicząca Rady Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Współpracuje z krakowskim samorządem w zakresie konsultacji społecznych i dialogu z mieszkańcami. 

Emilia Ślimko

Emilia Ślimko Od 2008 roku zaangażowana w działania organizacji pozarządowych związanych z edukacją ekologiczną oraz współpracą rozwojową. Wieloletnia współpracowniczka Polskiej Zielonej Sieci, w której prowadzi kampanie WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej oraz KLIMAT DLA ROLNIKÓW o zrównoważonym rolnictwie. Zafascynowana ideą zrównoważonego rozwoju od czasów studenckich. Maksymę „myśl globalnie – działaj lokalnie” stosuje w praktyce – angażuje się w międzynarodowe kampanie, jednocześnie promując lokalne rozwiązania problemów globalnych. Prowadzi wykłady, warsztaty, spotkania z rolnikami i studentami. W wolnych chwilach żegluje, wędruje po górach i maluje. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UJ.

Magdalena Klarenbach Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowym, w tym Polską Akcją Humanitarną, Polską Zieloną Siecią i Fundacją ZNAK. Absolwentka socjologii UJ, specjalizuje się w w zagadnieniu edukacji globalnej. Współautorka publikacji z zakresu edukacji globalnej, analiz oraz raportów m.in publikacji Edukacja Globalna w Małopolsce oraz Edukacja Globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli/ek II, III, IV etapu edukacyjnego. Uważa, że miasto może być przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, szczególnie pod względem ekologicznego i zdrowego stylu życia.

marcin wojcik

Marcin Wójcik Absolwent animacji kultury UJ. Po lekturze m.in. “Cyfrowego życia” Nicholasa Negroponte, jego credo to – “wierzę w bloga”, co zaowocowało nagrodą Bloger Roku 2006 za prowadzenie krakoff.info. Poza aktywnością internetową ceni również dobrą kuchnię wegetariańską i zrównoważoną, czyli zieloną, architekturę. Uwielbia miasto, ale chciałby je zamienić w ogród pełen zieleni, w którym najwygodniej i najszybciej przemieszczać się można rowerem. Od sierpnia 2013 roku pełni funkcję tzw. oficera rowerowego najpierw w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, a obecnie w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie.