Jesteśmy organizacją pozarządową, o profilu edukacyjnym i badawczym, której głównym celem jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska. Aktywnie wykorzystując metody edukacji klimatycznej, transformatywnej i globalnej, tworzymy materiały (publikacje dla nauczycieli i uczniów, warsztaty, szkolenia) oraz działamy, aby wcielać w życie ideę sprawiedliwego świata.

Fundację założyliśmy w lutym 2014 roku. Wcześniej przez wiele lat współpracowaliśmy ze sobą przy realizacji licznych kampanii i projektów społecznych, nabierając doświadczenia zarówno projektowego (fundraising, koncepcyjne przygotowywanie wniosków, koordynacja, sprawozdawczość), jak i merytorycznego (m.in. zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, mobilność, suwerenność żywnościowa, zasoby wodne, odpowiedzialna konsumpcja, efektywność energetyczna).

Na poziomie krajowym uczestniczymy w pracach Koalicji Klimatycznej, jesteśmy członkiem federacji organizacji Grupa Zagranica, włączyliśmy do ruchu Więcej niż energia, natomiast lokalnie przystąpiliśmy do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie.