Projekt EU24 Engage for the planet ma na celu zmniejszenie luki w uczestnictwie demokratycznym młodych obywateli, obywateli o różnym pochodzeniu i mobilnych obywateli związkowych w sposób zrównoważony pod względem płci poprzez pokazanie im, że ich głos ma znaczenie. Chociaż frekwencja w ostatnich wyborach w UE była największa od 25 lat, obywatele o różnym pochodzeniu i mobilni obywatele są nadal niedostatecznie reprezentowani wśród aktywnych wyborców w UE, jak również wśród osób zaangażowanych w demokrację. Zmiana klimatu, jako główny temat, jest największym zagrożeniem dla ludzkości i wymaga ponadnarodowych i wielonarodowych rozwiązań.

Więcej info na stronie projektu: engage4theplanet.com

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Zadanie sfinansowane przez Unię Europejską. Przedstawione poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska, ani organ przyznający dotację nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Liderem projektu jest Comparative Research Network