Fundacja Otwarty Plan członkiem Youth and Environment Europe

W 2022 roku Fundacja Otwarty Plan została organizacją członkowską Youth and Environment Europe. Organizacja jest największą niezależną europejską siecią młodzieżowych organizacji ekologicznych. YEE zrzesza 42 organizacje członkowskie pochodzące z 25 krajów.

Fundacja Otwarty Plan została członkiem Koalicji Klimatycznej

Fundacja Otwarty Plan w marcu 2020 roku została przyjęta do Koalicja Klimatycznej. Koalicja realizuje wspólnie różnorodne działania, od monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, poprzez organizacja konferencji i warsztatów dla różnych odbiorców – przedstawicieli biznesu, urzędników, posłów, dziennikarzy, po działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Fundacja w Grupie Zagranica

W roku 2017 Fundacja została przyjęta do Grupy Zagranica. Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 57 organizacje – zróżnicowane zarówno pod względem […]

Fundacja w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W 2014 roku Fundacja przystąpiła do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska to grupa organizacji pozarządowych, których celem działania jest ekologia i ochrona środowiska. Komisja została założona w 2012 roku. W składzie Komisji oprócz […]

Ruch Więcej niż energia

W 2014 roku Fundacja przystąpiła do ruchu “Więcej niż energia”. Ruch “Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i […]

powietrza
rowerem
klimat
zielono
wiedza
Skip to content