Świadoma konsumpcja

Projekt Conscious Consumption (#CoCo), Świadoma konsumpcja dąży do zmiany zachowań obywatelek i obywateli Europy w kierunku bardziej odpowiedzialnych i ekologicznych wzorców konsumpcji. Inicjatywa ma na celu zapewnienie wiarygodnych informacji o produktach oraz wzmocnienie ochrony konsumentów przed praktykami handlowymi, takimi jak […]

powietrza
rowerem
klimat
zielono
wiedza
Skip to content