Energia Przyszości. Raport z badania opinii osób członkowskich Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Głównym celem badania „Energia Przyszłości” jest prezentacja opinii młodzieży zaangażowanej w działalność Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK) w Polsce i określenie, jaki stosunek osoby członkowskie MSK mają do różnych źródeł pozyskiwania energii oraz czy wiążą to zagadnienie z wizją przyszłości świata.

raport z badania miasto dla ludzi i przyrody

Badanie dotyczy postaw mieszkańców (wiedzy i nastawiania do problemów oraz związanych z nimi praktyk) względem idei inteligentnego miasta. Objęło ono pytania dotyczące następujących obszarów: ochrona powietrza, efektywność energetyczna, zrównoważony transport, zieleń miejska.

powietrza
rowerem
klimat
zielono
wiedza
Skip to content