Specjalizuje się w edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie standardów życia w mieście, społeczeństwa obywatelskiego, jakości powietrza, promocji roweru jako środka transportu. Współpracowała m.in. z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Instytutem Ekonomii Środowiska i CEE Bankwatch Network. W latach 2008-2015 związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jako menedżerka i koordynatorka kampanii. Od początku zaangażowana w kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz “Czystego powietrza dla Krakowa”. Autorka i współredaktorka materiałów dydaktycznych i informacyjnych. W roku 2013 współinicjatorka “Krakowskiego Dialogu Cyklicznego” oraz “Kontraktu 100 rozwiązań rowerowych dla Krakowa” w stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów. Inicjatorka Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, której była przewodniczącą w l. 2018-2019. Od powstania w 2014 roku Przewodnicząca Rady Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Współpracuje z krakowskim samorządem w zakresie konsultacji społecznych i dialogu z mieszkańcami.