Studentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2019 roku związana z Wrocławską Strefą Kultury, działając jako wolontariuszka. Członkini Polskiego oddziału międzynarodowego ruchu Fashion Revolution, w którym odpowiada za organizacje Clothes Swapów oraz prowadzenie wykładów edukacyjnych, w formie projekcji filmowych dla osób w wieku seniorskim czy prezentacji o tematyce zrównoważonej mody. Od 2019 aktywistka na rzecz klimatu i Planety, wyróżniona półrocznym stypendium od Greenpeace Polska. W 2021 prowadziła audycje w Radiu Luz o antropologicznym spojrzeniu na kryzys klimatyczny i utracie przyszłości. Od kwietnia 2022 roku odbyła staż w Fundacji OP ENHIEM, a od sierpnia 2022 zajmuje stanowisko koordynatorki projektów artystycznych w tejże Fundacji. Od września do listopada 2022 pracowała jako Communication Manager w Fundacji OnEarth, przy projekcie “Wasteless Land | Eco-hackathon Gospodarki Cyrkularnej”.