Czym jest panel obywatelski?


Panel obywatelski jest sposobem na podejmowanie demokratycznych decyzji na poziomie miasta, państwa lub społeczności międzynarodowej, jak Unia Europejska. Sam panel to grupa losowo wyłonionych osób, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy poziom wykształcenia. Dzięki uwzględnieniu kryteriów demograficznych uzyskuje się na grupę, która stanowi miasto lub państwo w pigułce.


Panel obywatelski pozwala na dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw. Jego celem jest podejmowanie świadomych, przemyślanych decyzji i szukanie rozwiązań, które będą najkorzystniejsze z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności.


Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej.

Dlaczego panel obywatelski?

1.

Wysoka jakość podejmowanych decyzji, przy bezpośrednim udziale społeczności.

2.

Dążenie do rozwiązań, które mają na celu dobro wspólne.

3.

W skład panelu wchodzi niezależna, losowo wyłoniona grupa mieszkańców i mieszkanek, na wzór ławy przysięgłych.

4.

Paneliści i panelistki zyskują możliwie najlepszą wiedzę w danej kwestii, w oparciu o prezentacje ekspertów, ekspertek i zainteresowanych tematem stron.

5.

Rekomendacje panelu są omówione z wielu stron, skonsultowane z ekspertami i ekspertkami i przyjmowane wyłącznie przy bardzo wysokim poparciu – co najmniej 80 procent.

6.

Organizacja panelu mobilizuje urzędy, instytucje, organizacje czy grupy nieformalne do zajęcia się danym tematem i wypracowania stanowisk.

7.

Sposób organizacji panelu obywatelskiego sprawia, że mogą pojawić się nowe propozycje rozwiązań, które bez panelu nie zostałyby przedstawione.

8.

Podejmowanie decyzji w transparentny sposób.

Pobierz przewodnik

Panele obywatelskie

Pobierz przewodnik w języku polskim jako:

PDF | EPUB | MOBI

Citizens' Assemblies

Download the guide in English as:

PDF | EPUB | MOBI

Bürgerpanels

Laden Sie den Leitfaden auf Deutsch herunter als:

PDF | EPUB | MOBI

Le assemblee civiche

Scarica la guida in italiano come:

PDF | EPUB | MOBI

Panels citoyens

Télécharger le guide en français en tant que:

PDF | EPUB | MOBI

Paneles ciudadanos

Descargue la guía en español como:

PDF | EPUB | MOBI

 

Skip to content