Klimatyczne Karawany - sztuka w dobie kryzysu klimatycznego

W lecie 2022 roku, w największym możliwym upale, spotkaliśmy się by wspólnie z artystami/artystkami, aktywistkami/aktywistami oraz badaczkami/badaczami doświadczyć nowej formy edukacyjno-artystycznej jaką są eko-rezydencje. Główną ideą było zaangażowanie się w tematykę zmian klimatycznych, ekologii i równowagi ekospołecznej. Poprzez wymianę praktyk, angażowanie się w środowisko i tworzenie dzieł sztuki (w szerokim znaczeniu) projekt miał na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym i wspieranie poprzez badanie zrównoważonych relacji i praktyk artystycznych skoncentrowanych na społeczności.


Zespół Karawan przygotował dla osób uczestniczących różnorodny program, w postaci takich działań jak: pracownia artystyczna, spotkania z praktykami i praktyczkami, pokaz filmowy, warsztaty pracy z ciałem, spacery i koncert muzyczny, których głównym założeniem było wspólne uczenie się oraz tworzenie w interdyscyplinarnym gronie. Dodatkowo, ważne dla nas było zachowanie wspólnotowości wydarzenia czyli dzielenie się, na pozór prozaicznymi sprawami jak przygotowywanie posiłków i ich spożywanie - którego symbolem stał się obrus. Niemy świadek naszych dyskusji, pracy, walki z dojmującym upałem, pierwszych pomysłów, wątpliwości i śmiechu :)


Relacją dostępną dla ludzi z zewnątrz jest film dokumentalny - zapis naszego eksperymentu. Można w nim znaleźć głosy osób, które opisują swój aktywizm klimatyczny tj. dlaczego jest to dla nich ważne, jak łączą aktywizm ze sztuką, czym są dla nich eko-rezydencje, co czują na myśl o kryzysie i jak postrzegają świat.

Autorka zdjęć: Barbara Krupa-Kapuśniak

Rezultatem pracy jest clip video będący artystycznym manifestem dotyczącym kryzysu klimatycznego.

Klimatyczne Karawany były dla mnie wydarzeniem, które mógłbym podsumować w trzech pojęciach: kryzys klimatyczny, sztuka, wspólnota. To był czas intensywnej pracy i rozwoju. Jako uczestnik rozszerzyłem swoją wiedzę z zakresu zmiany klimatu oraz nabyłem praktyczne umiejętności związane m.in. z szeroko pojętą sztuką. Na przykładzie kamieniołomu Liban doświadczyłem kryzysu klimatycznego w lokalnym ujęciu oraz poznałem sposoby naukowej oraz artystycznej reakcji. Kolejnym aspektem, którego nie można pominąć jest wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami i uczestniczkami. Zawarłem cenne znajomości i jestem przekonany, że to dopiero początek!

Mateusz

Udział w rezydencji artystycznej Klimatyczne Karawany dał mi możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy są wrażliwi na losy naszej planety i mają artystyczne zacięcie. Dla mnie, jako poetki, taka wymiana energii jest niesamowicie ważna. Film, który powstał podczas rezydencji, pokazał naszą wrażliwość z wielu różnych perspektyw. Wydarzenie było dla mnie również bardzo atrakcyjne ze strony edukacyjnej: dowiedziałam się wiele o klimacie. Podczas pobytu w Krakowie odwiedziłam również kilka ciekawych miejsc, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Wymieniłam spostrzeżenia i refleksje z uczestnikami, a do domu wróciłam, bogata o inspiracje i ciekawe znajomości.

Róża

Karawany klimatyczne są realizowane przez Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja, opracowywane są kreatywne narzędzia pozwalające na refleksję za pomocą środków kulturowych nad konkretnymi lokalnymi przemianami spowodowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez zmiany klimatu. W projekcie bierze udział 6 regionów europejskich - Brandenburgia/granica Saksonii, Morze Bałtyckie/Mierzeja Kurońska, Śląsk, wiejska Mołdawia, Apulia i północna Holandia. Wspólnie będą pracować nad stworzeniem dla lokalnej młodzieży, artystów i aktywnych obywateli angażujących się na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w swoich dzielnicach. Dzięki współpracy transeuropejskiej projekt będzie wzmacniał solidarność między obywatelami zaangażowanymi w edukację kulturalną, a także wspierał kolektywy i ich lokalne zaangażowanie.

powietrza
rowerem
klimat
zielono
wiedza
Skip to content