Dlaczego edukacja rowerowa?

Edukacja na rzecz zrównoważonego transportu realizowana jest przez nas od początku istnienia Fundacji. Oczywiście w polu naszych zainteresowań znajduje się zarówno edukacja, jak i informacja o tym, jak na środowisko oraz zdrowie wpływa nasza codzienna decyzja o wyborze środka transportu.

Każda decyzja komunikacyjna odgrywa rolę. Czy zdecydujemy się na podróż pieszo, rowerem czy jednak pojazdem emitującym lub biorącym udział w zanieczyszczeniu powietrza, staje się to naszym realnym udziałem w globalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Wbrew pojawiającej się opinii o tzw. ekologicznym transporcie samochodem lub autobusem elektrycznym, czy nawet tramwajem, do momentu, kiedy energia niezbędna do jego zasilania pochodzi ze spalania paliw kopalnych (węgiel, gaz, ropa naftowa), a co z tym idzie z emisji dwutlenku węgla, jesteśmy współodpowiedzialni za postępujące zmiany klimatu. Jedynym “zyskiem” staje się współdzielenie tych skutków przejazdami zbiorowymi. One jednak nie eliminują zanieczyszczeń, a jednie rozkładają odpowiedzialność.

W edukacji rowerowej kładziemy nacisk na racjonalne względem środowiska, a co za tym idzie zdrowia, podejmowanie codziennych decyzji dotyczących fakultatywnych podróży. Takimi podróżami są te wykonywane do pracy, na uczelnię, do szkoły, przedszkola i żłobka lub na zakupy. Czyli podróży nie będącą rekreacją ani formą spędzenia czasu. Są obowiązkiem lub koniecznością wynikającą z przyjętej formy naszego funkcjonowania, naszych potrzeb odwiedzenie konkretnych miejsc.

Co zrobiliśmy dla edukacji rowerowej?

DaRoPlan: Od 2014-2019 roku wydaliśmy 6 edycji rowerowej mapy Krakowa, tzw. DaRoPlanu. Mapa jest dostępna i na bieżąco aktualizowana w wersji online, natomiast ze względu na liczne prośby i zapytania przygotowywaliśmy wzorem nowojorskiej mapy rowerowej (Bike Map), również wersję wydrukowaną. Tradycyjna mapa została uzupełniono o poradnik bezpiecznego poruszania się rowerem.

Rowerem do szkoły: W latach 2017-2020 prowadziliśmy w Krakowie program edukacji rowerowej “STARS – rowerem do szkoły”. Początkowo pracowaliśmy z 16, a później z 21 szkołami podstawowymi i specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi. W szkołach odbywały się np. lekcje mobilności, tzw. cykloedukacji, jeździliśmy na liczne wycieczki doskonalenia jazdy rowerem zarówno w ruchu ogólnym, jak i w dedykowanych przestrzeniach szkoleniowych (miasteczka ruchu drogowego, place manewrowe, boiska, bulwary Wisły), uczyliśmy podstaw serwisowania roweru (łatanie dętki, ustawienie siodełka). Wspieraliśmy uczennice i uczniów w przygotowaniach do egzaminu na kartę rowerową. Duża część pracy położona była na zachęcenie do wyboru roweru w podróżach do szkoły, ale też na bezpieczeństwo i wygodę jego użytkowania. Wraz ze szkołami organizowaliśmy rowerowe powitanie wiosny i Nowohuckie Przejazdy Rowerowe.

Cargobike: Uczestniczymy w dorocznych zlotach rowerów cargo (Warszawa, Wrocław, Łódź, Lublin). W czasie wydarzeń plenerowych, przeprowadzek czy wysyłek dużej ilości korespondencji od początku wykorzystujemy rower cargo. Pokazujemy innym, że rower jest pomocny w codziennych czynnościach życiowych i z powodzeniem zastępuje wysoko emisyjny i przestrzenio-chłonny samochód.