Celem działań podjętych w projekcie #CoCo – Conscious Consumption (świadoma konsumpcja) w ramach programu Erasmus+ jest spowodowanie zmiany zachowań obywateli i obywatelek europejskich na rzecz bardziej świadomej i ekologicznej konsumpcji.

Warto zauważyć, że jest to zgodne z rewizją polityki konsumenckiej Unii Europejskiej dokonaną przez Komisję, która pracuje nad wzmocnieniem roli konsumentów w procesie zielonej transformacji. Inicjatywa ma na celu zapewnienie wiarygodnych informacji o produktach, systemie produkcji oraz wzmocnienie i ochrona konsumentów przed praktykami handlowymi będącymi pułapkami, takimi jak czyszczenie wizerunku (greenwashing), czy zaplanowane, przedwczesne starzenie się produktów. 

Organizacje i podmioty pracujące w projekcie zajęły się między innymi stworzeniem narzędzia jakim jest gra. Gra #CoCo Świadoma Konsumpcja jest elementem zabawy, spędzenia czasu, ale przede wszystkim narzędziem edukacyjnym. Poza grą powstaje materiał dydaktyczny Skarbiec Wiedzy, w którym wykorzystany będzie potencjał, wiedza i doświadczenia wszystkich partnerów projektu. Skarbiec Wiedzy dostępny na stronie https:/consciousconsumption.eu  

Ta gra stworzona przez partnerów z #Coco określana jako „Serious Game” podobnie, jak w odniesieniu do gier, których głównym celem jest coś innego niż rozrywka – łączy zabawę z edukacją. Dążymy do przekazania narzędzia, które w rękach edukatora, przysłuży się do budowania świadomości i przekazywania wiedzy, co podtrzymuje zainteresowanie i motywację ucznia (gracza) i będzie miało natychmiastowy efekt poprzez eksperymentowanie z nauką przez doświadczenie, refleksję i adaptację. 

Zadanie koordynowane jest niemiecką organizację Comparative Research Network, a realizowane w partnerstwie z następującymi organizacjami: hiszpańską Blue Room Innovation, niemiecką Dr. Ludwig Intelligent Projects, włoską ELA Erasmus Learning Academy oraz Associazione Euro-Net, fiński Uniwersytet XAMK, jak i przez nas, czyli Fundację Otwarty Plan.

***

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej z programu Erasmus+ w ramach umowy o grant: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033718. Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia jej treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.