Projekt Conscious Consumption (#CoCo), Świadoma konsumpcja dąży do zmiany zachowań obywatelek i obywateli Europy w kierunku bardziej odpowiedzialnych i ekologicznych wzorców konsumpcji.

Inicjatywa ma na celu zapewnienie wiarygodnych informacji o produktach oraz wzmocnienie ochrony konsumentów przed praktykami handlowymi, takimi jak greenwashing (czyszczenie wizerunku) i przedwczesne starzenie się produktów.

Gra, którą powstanie w ramach projektu oraz narzędzia edukacyjne będą odnosić się do tych celów, integrując informacje na temat trzech najczęściej używanych grup produktów: żywności, odzieży i mebli podnosząc świadomość tego, co te nadużycia oznaczają dla obywatelek i obywateli.

Zadanie koordynowane jest Comparative Research Network, a realizowane w partnerstwie z następującymi organizacjami: Blue Room Innovation, Dr. Ludwig Intelligent Projects, ELA Erasmus Learning Academy, Associazione Euro-Net, Fundację Otwarty Plan, Uniwersytet XAMK.

Więcej informacji o projekcie: crnonline.de/project/conscious-consumption

Zadanie koordynowane jest Comparative Research Network https://crnonline.de, a realizowane w partnerstwie z następującymi organizacjami: Blue Room Innovation, Dr Ludwig Intelligent Projects, ELA Erasmus Learning Academy, Euro-Net, Otwarty Plan, Uniwersytet XAMK.