Projekt Conscious Consumption (#CoCo), Świadoma konsumpcja dąży do zmiany zachowań obywatelek i obywateli Europy w kierunku bardziej odpowiedzialnych i ekologicznych wzorców konsumpcji.

Inicjatywa ma na celu zapewnienie wiarygodnych informacji o produktach oraz wzmocnienie ochrony konsumentów przed praktykami handlowymi, takimi jak greenwashing (czyszczenie wizerunku) i przedwczesne starzenie się produktów.

Gra, którą powstanie w ramach projektu oraz narzędzia edukacyjne będą odnosić się do tych celów, integrując informacje na temat trzech najczęściej używanych grup produktów: żywności, odzieży i mebli podnosząc świadomość tego, co te nadużycia oznaczają dla obywatelek i obywateli. Elementem kluczowym będzie aspekt energetyczny. Do powstania produktów, dóbr, w każdego z wymienionych grup niezbędna jest energia. Przede wszystkim energia wykorzystana przy produkcji, ale i przy transporcie, czy utylizacji.

Zadanie koordynowane jest niemiecką organizację Comparative Research Network, a realizowane w partnerstwie z następującymi organizacjami: hiszpańską Blue Room Innovation, niemiecką Dr. Ludwig Intelligent Projects, włoską ELA Erasmus Learning Academy oraz Associazione Euro-Net, fiński Uniwersytet XAMK, jak i przez nas, czyli Fundację Otwarty Plan.

Więcej informacji o projekcie: crnonline.de/project/conscious-consumption

Strona internetowa projektu: consciousconsumption.eu/

***

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej z programu Erasmus+ w ramach umowy o grant: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033718. Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia jej treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.