O nas

Fundacja Otwarty Plan jest organizacją pozarządową. Naszym celem jest działanie na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zielonej gospodarki, zmian w przestrzeni publicznej, zrównoważonego transportu, lokalnej konsumpcji żywności oraz odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy z wieloma organizacjami oraz ruchami społecznymi, które budują i wspierają społeczeństwo obywatelskie w Polsce.

W obszarze naszych szczególnych zainteresowań jest promowanie i rozwijanie idei inteligentnego miasta (smart city), które rozumiane jest przez nas jako miasto przyjazne ludziom i przyrodzie. Na miasto patrzymy jak na organizm, w którym poszczególne elementy (technologia, przestrzeń publiczna, przyroda) muszą pozostawać w równowadze, by mieszkańcy mogli żyć w czystym środowisku, rozwijać się oraz realizować swoje plany i marzenia.

Fundację założyliśmy w lutym 2014 r. Wcześniej przez wiele lat współpracowaliśmy ze sobą przy realizacji licznych kampanii społecznych i projektów. Od kilku lat osoby z naszego zespołu prowadzą serwis internetowy I bike Kraków oraz są aktywnie zaangażowane w Krakowski Dialog Cykliczny, którego efektem jest Kontrakt 100 rozwiązań, opracowany pod względem technicznym przez Marcina z naszego zespołu.

Dlaczego Otwarty Plan?

Często wychodzimy z założenia, że nie mamy wpływu na sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą w naszym mieście i regionie, a co dopiero w państwie. W sumie nic dziwnego – widzimy, jak podejmowane są decyzje, które wpływają na jakość naszego życia – daleko od nas samych, naszych potrzeb i aspiracji.

Gdyby jednak wziąć sprawy w swoje ręce i coś zmienić? W końcu żyjemy w demokratycznym kraju, w którym mamy prawo głosu i wolności obywatelskich, w którym codziennie decydujemy, gdzie wydajemy nasze pieniądze, i w którym przynależymy do różnych społeczności. Już to sprawia, że możemy mieć realny wpływ na bliższą i dalszą rzeczywistość, w jakiej żyjemy.

Zaangażowanie w sprawy, które nas dotyczą, to warunek zmiany. Największe z nich dokonują się od podstaw – od wyrazu sprzeciwu, przeorganizowania schematów myślenia, zachęcenia innych do działania, wykorzystania zasobów, jakie mamy i wspólnego PLANU! Dodajmy do tego większą szczyptę pozytywnego myślenia oraz poczucia humoru i do dzieła!

Działając w Fundacji OTWARTY PLAN, chcemy inspirować siebie i innych do wspólnej pracy, by poprawiać jakość życia (mojego, Twojego, naszego), tam gdzie mieszkamy i pracujemy. Aby miasta były dla ludzi i przyrody, byśmy uczestniczyli w kształtowaniu przestrzeni publicznej, sami decydowali, o tym co jemy, od kogo co kupujemy, jak pozyskujemy energię, oraz wpływali na prawo, które o nas decyduje. PLAN jest OTWARTY. Każdy może znaleźć w nim swoje miejsce!

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2014. [Sprawozdanie_finansowe_2014]

Sprawozdanie merytoryczne z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2014. [Sprawozdanie_merytoryczne_2014]

Sprawozdanie finansowe z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2015. [Sprawozdanie_finansowe_2015]

Sprawozdanie merytoryczne z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2015. [Sprawozdanie_merytoryczne_2015]

Sprawozdanie finansowe z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2016. [Sprawozdanie_finansowe_2016]

Sprawozdanie merytoryczne z działalości Fundacji Otwarty Plan za rok 2016. [Sprawozdanie_merytoryczne_2016]

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Otwarty Plan za rok 2017. [Sprawozdanie_finansowe_2017]

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Otwarty Plan za rok 2017. [Sprawozdanie_merytoryczne_2017]