Zapraszamy Was do udziału w INSPIRATORIUM – szkoleniu z edukacji globalnej dla trenerów i trenerek antysmogowych, poświęconemu tematyce zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatu, demokracji i zrównoważonemu rozwoju.  Szkolenie odbędzie się w Słupsku w dniach 1-4.10.2017.

Jeśli prowadzisz zajęcia edukacyjne w tej tematyce oraz jesteś pracownikiem/pracowniczką lub wolontariuszem/wolontariuszką organizacji pozarządowych na terenie województwa małopolskiego, śląskiego lub dolnośląskiego, to INSPIRATORIUM może być dla Ciebie świetną okazją do pogłębienia wiedzy i doświadczenia trenerskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Słupsk Pana Roberta Biedronia.

Na zgłoszenia czekamy do 27 września! W tym celu wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Cele szkolenia:

  • pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu w kontekście globalnych zależności oraz sytuacji mieszkańców/mieszkanek krajów globalnej Północy i Południa
  • poznanie lokalnych działań realizujących koncepcję zrównoważonego rozwoju na przykładzie miasta Słupsk
  • zapoznanie się z założeniami i metodami pracy trenera edukacji globalnej
  • przygotowanie się do przeprowadzenia samodzielnych warsztatów z uczniami i uczennicami oraz organizacji wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017 (TEG)
  • nawiązanie długofalowej współpracy trenerskiej z zespołem Fundacji Otwarty Plan.

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy osoby z pracujące/mieszkające na terenie województwa małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego (z miast o liczbie mieszkańców poniżej 500 tys.). Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wegetariańskie/wegańskie wyżywienie i zakwaterowanie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zobowiązanie do:

  • przeprowadzenia za wynagrodzeniem 3 warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach z terenu Twojego województwa (preferowane są małe miasta i miasteczka) w miesiącach październik-listopad
  • organizacji z nauczycielami/nauczycielkami ze szkół objętych warsztatami jednego wydarzenia, poświęconego tematyce zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu w ramach TEG 2017 w listopadzie.

Informacje praktyczne i program:

Pobierz Program-INSPIRATORIUM.pdf (217KB)

Skąd pomysł na INSPIRATORIUM?

Jak podkreśla Europejska Agencja Środowiska (EEA) zanieczyszczenia powietrza to problem globalny. Jednak w obecnym dyskursie w Polsce, na temat zanieczyszczenia powietrza, można zauważyć brak odniesień do globalnych aspektów tego zjawiska, jakim są zmiany klimatu. Media oraz inne zaangażowane podmioty skupiają się głównie na lokalnej/krajowej sytuacji, podkreślając skutki zdrowotne zapylenia powietrza oraz konieczność wymiany starych systemów ogrzewania. Rzadko wspomina się w tym kontekście o emisjach gazów cieplarnianych, pochodzących z miast, które według szacunków odpowiadają za większość światowych emisji. Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z największych wyzwań ekologiczno-społecznych w Polsce, a zmiany klimatu w coraz większej liczbie miejsc na świecie, dlatego też, jeśli chcemy tym problemom skutecznie przeciwdziałać, niezbędnym okazuje się wzrost zaangażowania zwykłych obywateli. Pracując nad tymi tematami od kilku lat, jako zespół Fundacji Otwarty Plan, dostrzegamy konieczność realizowania takiego programu edukacyjnego, w którym problem zanieczyszczenia powietrza, jego skutki i możliwe sposoby przeciwdziałania, są rozpatrywane w szerokim kontekście zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju miast oraz aktywności obywatelskiej. Ważne jest dla nas ukazywanie tej tematyki również w ujęciu edukacji globalnej, tj. zależności między różnymi częściami świata, sytuacji życia mieszkańców krajów globalnego Południa oraz podkreślenia naszego indywidualnego wpływu na poprawę jakości życia innych ludzi i  odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy.

Szkolenie jest częścią projektu Smog i edukacja globalna – dlaczego nie! współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kontakt:
Emilia Ślimko emilia@otwartyplan.org
Magdalena Klarenbach klara@otwartyplan.org