W sierpniu 2017 r. oficjalnie rozpoczęliśmy nowy projekt, w którym chcemy połączyć edukację na rzecz ograniczania zanieczyszczenia powietrza z edukacją globalną. Zwracamy tu szczególnie uwagę na zmiany klimatu i ich konsekwencje dla krajów globalnego Południa i Północy oraz zrównoważony rozwój.

Projekt Smog i edukacja globalna – dlaczego nie! skierowany jest do pracowników/pracowniczek i wolontariuszy/wolontariuszy organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli/nauczycielek z terenu województwa małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Chcemy przyczynić się do wzrostu zaangażowania naszych odbiorców w realizację 11. i 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Powyższe Cele – tworzenie zrównoważonych miast oraz działania na rzecz klimatu – odnosimy do jednego z najważniejszych obecnie wyzwań w Polsce – zanieczyszczenia powietrza, którego przyczyną jest spalanie paliw kopalnych.

Jakie działania mamy w planach?

  • 10 osób z organizacji pozarządowych, z woj. małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, weźmie udział w szkoleniu z edukacji globalnej dla trenerów/trenerek antysmogowych. INSPIRATORIUM odbędzie się w Słupsku, mieście ze strategią opartą o zrównoważony rozwój. W wakacje udało nam się pozyskać Patronat Prezydenta Miasta Słupsk Pana Roberta Biedronia nad tym wydarzeniem. Więcej informacji >> INSPIRATORIUM

  • ok. 600 uczniów/uczennic i ok. 30 nauczycieli/nauczycielek zapozna się z tematyką przyczyn, skutków i rozwiązań problemu zanieczyszczenia powietrza w ujęciu edukacji globalnej. Poszerzą oni swoją wiedzę nt. współzależności globalnych oraz zostaną zachęceni do podejmowania działań w społecznościach szkolnych/lokalnych. Warsztaty dla nich w październiku i listopadzie przeprowadzą uczestnicy /uczestniczki INSPIRATORIUM.

  • 10 wydarzeń szkolnych/lokalnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach, z którymi będą współpracować nasi/nasze trenerzy/trenerki.

Smog i edukacja globalna – dlaczego nie! to jeden z dwóch projektów, które realizujemy tej jesieni w ramach grantów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Drugi projekt jest kontynuacją naszego zaangażowania w organizację i wsparcia merytorycznego gry miejskiej FAIR TRAIN w Katowicach, poświęconej Celom Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Zachęcamy Was do zapoznania się ze stroną dedykowaną GRZE MIEJSKIEJ.