Spotkanie aktywizujące mieszkańców Starego Miasta i Kazimierza rozpoczęło się od omówienia przebiegu warsztatów i ustalenia celu burzy mózgów. Jako cel prowadzonych warsztatów, uczestnicy wybrali: „Skuteczne strategie poprawy jakości życia miejskiego (powietrze, zieleń, transport) oraz ich wdrażanie.” Bazując na wiedzy nabytej na spotkaniu eksperckim, uczestnicy proponowali różne strategie działań, które mogłyby prowadzić do poprawy jakości życia miejskiego. Główne wątki przewijające się przez propozycje uczestników, krążyły wokół tematów: poprawy jakości powietrza, zrównoważonego transportu, zwiększenia ilości terenów zielonych oraz lepszej organizacji działań władz miejskich w tym zakresie.

Poniżej przedstawiona jest lista propozycji, które na etapie wartościowania otrzymały najwięcej głosów (pełną listę znajdziesz poniżej w RAPORCIE):

– Zwiększenie ilości rowerów miejskich, spełniających wymogi – sposób na zachęcenie mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu

– Likwidacja parkingów na chodnikach – parkujące samochody utrudniają przejście pieszym

– Otwarcie kościelnych ogrodów na Starym Mieście dla mieszkańców – wykorzystanie istniejących terenów zielonych obok tworzenia nowych

– Utworzenie sztucznych wysp lęgowych dla ptaków

– Wsparcie programów ochronnych dla jeżyków, promocja skrzynek przy zabudowie mieszkalnej

– Rozwój miasta według koncepcji SMART CITY

– Tabliczki informacyjne opisujące korzyści z drzew

– Przekształcenie terenów wojskowych w parki

– Utworzenie banku terenów niczyich – dostępnego dla obywateli spisy terenów niczyich, które mogłyby zostać zagospodarowane i wykorzystane przez mieszkańców w celach rekreacyjnych

– Podniesienie wartości zieleni w oczach mieszkańców, urzędników i deweloperów

Fundacja Otwarty Plan – Raport ze spotkania aktywizującego – Stare Miasto i Kazimierz (pdf)