Problem zanieczyszczenia powietrza omawiany jest coraz częściej w mediach i przebija się do ogólnopolskiej debaty publicznej. Następnym działaniem, jakie należy w związku z tym podjąć, jest edukacja ekologiczna młodzieży. Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw, jako zespół Fundacji Otwarty Plan przygotowałyśmy publikację pt. „Smog w szkole, czyli o zanieczyszczeniu i poprawie jakości powietrza”. Chciałybyśmy zainspirować osoby zajmujące się edukacją młodzieży, do poszerzenia tematyki prowadzonych przez siebie zajęć o problematykę zanieczyszczenia powietrza. Jest to temat niezwykle ważny nie tylko dla mieszkańców województw małopolskiego i śląskiego, gdzie jakość powietrza jest najgorsza w Polsce, ale również dla mieszkańców wszystkich polskich miast. Niniejszą publikacją chciałybyśmy wzbogacić ogólnodostępną ofertę edukacyjną dla szkół, poprzez kompleksowe ukazanie problemu i jego rozwiązań.

Praca nad publikacją następowała stopniowo i była inspirowana naszymi doświadczeniami z poprzedniego projektu Czyste powietrze w inteligentnym mieście, w ramach którego przygotowaliśmy nowatorskie narzędzia edukacyjne on-line m.in. infografikę Czyste powietrze w inteligentnym mieście oraz Bazę Dobrych Praktyk. Naszą pracę poprzedziła wnikliwa analiza Podstawy Programowej, tak aby przygotowane przez nas materiały mogli Państwo włączać do realizowanych przez siebie zajęć lekcyjnych w ramach różnych przedmiotów. Scenariusze obejmują 3 etapy edukacyjne: II – klasa IV-VI szkoły podstawowej (7 scenariuszy), III – szkoły gimnazjalne (7 scenariuszy), IV – szkoły ponadgimnazjalne (7 scenariuszy). Zachęcamy również nauczycieli/ki nauczania wczesnoszkolnego do inspirowania się scenariuszami z II etapu i dostosowywania materiału do pracy ze swoimi uczniami i uczennicami.

Układ oraz tematyka zawartych w publikacji scenariuszy nie są przypadkowe – stanowią całość i najlepiej realizować je z daną grupą po kolei. Na każdym z etapów w pierwszych dwóch scenariuszach wnikamy w przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza, następne trzy poświęcone są prezentacji wybranych rozwiązań dla ograniczania zanieczyszczenia (w obszarze transportu, zieleni oraz odnawialnych źródeł energii). Celem ostatnich dwóch scenariuszy jest zmobilizowanie uczniów i uczennic do dzielenia się zdobytą wiedzą oraz do aktywnego działania na rzecz ochrony powietrza.

Zachęcamy Państwa do tego, by scenariusze dostosowywać do trybu Waszej pracy i możliwości czasowych. W każdym scenariuszu znajduje się sekcja „Źródła wiedzy”, gdzie znajdziecie listę artykułów lub publikacji, które pozwolą Wam przygotować się do zajęć. Praca z młodzieżą niech będzie okazją do wprowadzenia dyskusji podczas lekcji, tworzenia przestrzeni wymiany opinii, pobudzania do refleksji oraz wyzwalania ciekawości i kreatywności uczniów oraz uczennic. Jest to cenniejsze niż samo tylko przekazywanie wiedzy encyklopedycznej. W kolejnej części, ku Państwa inspiracji, przedstawiamy najważniejsze idee, które niniejsza publikacja promuje.

Chciałybyśmy, aby nasze materiały używane były w szkołach integracyjnych i innych placówkach dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu przygotowałyśmy dla Państwa krótkie wskazówki, jak dostosowywać materiał na lekcjach.

Mamy nadzieję, że nasze materiały pozwolą Państwu w atrakcyjny sposób poprowadzić zajęcia oraz zachęcać i inspirować młodzież do działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Waszych miejscowościach.

Pobierz SCENARIUSZE_zajec_2_3_4_etap_v3.pdf (1.92MB)