lokalnie

BAZA DOBRYCH PRAKTYK

w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, efektywności energetycznej, nietuzinkowych terenów zieleni oraz wszelkich innych działań mających na celu poprawę jakości życia i powietrza w Krakowie.


Projekt "Czyste powietrze w inteligentnym mieście" uzyskał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Projekt "Wzmacnianie obywatelskich kompetencji mieszkańców Krakowa w inicjowaniu proekologicznych rozwiązań w mieście" uzyskał wsparcie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich