W 2022 roku Fundacja Otwarty Plan została organizacją członkowską Youth and Environment Europe (YEE). Organizacja jest największą niezależną europejską siecią młodzieżowych organizacji ekologicznych. YEE zrzesza 42 organizacje członkowskie pochodzące z 25 krajów. Wszystkie działania i projekty YEE są organizowane i realizowane przez młodych ludzi poniżej 30 roku życia.

YEE organizuje, ułatwia i wspiera projekty oraz kampanie mające na celu zwiększenie wiedzy, zrozumienia i docenienia środowiska oraz świadomości zagadnień zmian klimatycznych wśród młodych ludzi w Europie. YEE jest również aktywną organizacją goszczącą wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

Adres strony internetowej: https://yeenet.eu
Twitter: https://twitter.com/YEEnetwork
Instagram: https://www.instagram.com/YEEnetwork
Facebook: https://www.facebook.com/youthandenvironmenteurope