Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest sposobem na podejmowanie demokratycznych decyzji na poziomie miasta, państwa lub społeczności międzynarodowej, jak Unia Europejska. Sam panel to grupa losowo wyłonionych osób, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy poziom wykształcenia. Dzięki uwzględnieniu kryteriów demograficznych uzyskuje się na grupę, która stanowi miasto lub państwo w pigułce.

Panel obywatelski pozwala na dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw. Jego celem jest podejmowanie świadomych, przemyślanych decyzji i szukanie rozwiązań, które będą najkorzystniejsze z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności.

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej.

Dlaczego panel obywatelski? Zasady:

  1. wysoka jakość podejmowanych decyzji, przy bezpośrednim udziale społeczności,
  2. dążenie do rozwiązań, które mają na celu dobro wspólne,
  3. w skład panelu wchodzi niezależna, losowo wyłoniona grupa mieszkańców i mieszkanek, na wzór ławy przysięgłych,
  4. paneliści i panelistki zyskują możliwie najlepszą wiedzę w danej kwestii, w oparciu o prezentacje ekspertów, ekspertek i zainteresowanych tematem stron,
  5. rekomendacje panelu są omówione z wielu stron, skonsultowane z ekspertami i ekspertkami i przyjmowane wyłącznie przy bardzo wysokim poparciu – co najmniej 80 procent,
  6. organizacja panelu mobilizuje urzędy, instytucje, organizacje czy grupy nieformalne do zajęcia się danym tematem i wypracowania stanowisk,
  7. sposób organizacji panelu obywatelskiego sprawia, że mogą pojawić się nowe propozycje rozwiązań, które bez panelu nie zostałyby przedstawione,
  8. podejmowanie decyzji w transparentny sposób.

Przewodnik napisany przez Marcina Gerwina, specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji, koordynatora paneli obywatelskich dostępny jest w 6 wersjach językowych:

– polskiej PDF | EPUB | MOBI

– angielskiej PDF | EPUB | MOBI

– francuskiej PDF | EPUB | MOBI

– hiszpańskiej PDF | EPUB | MOBI

– niemieckiej PDF | EPUB | MOBI

– włoskiej PDF | EPUB | MOBI