Spotkanie aktywizujące z mieszkańcami podzielone było na dwie części. Część pierwsza poświęcona była rozpoznaniu lokalnych problemów, a część druga przeznaczona była na propozycje rozwiązań tych problemów. W obydwu wykorzystana została metoda burzy mózgów. Jako cel prowadzonych warsztatów, uczestnicy wybrali: „Poprawa jakości życia miejskiego (powietrze, zieleń, transport) w Krakowie – Dębnikach”.

W pierwszej kolejności uczestnicy wymienili problemy, związane z jakością powietrza i życia miejskiego dla dzielnicy Dębniki. Jako główne problemy lokalne, uczestnicy uznali m.in.:

– Zastawione chodniki – brak wyznaczonych miejsc do parkowania, przez co samochody blokują przejście pieszym

– Bardzo duża ilość domów jednorodzinnych z piecami węglowymi w dzielnicy Dębniki a także w okolicznych wioskach, brak świadomości o zanieczyszczeniach, jakie powodują, konsekwencjach zdrowotnych a także możliwości wymiany i uzyskania dopłaty

– Brak strefy płatnego parkowania

– Losy Parku Dębnickiego

Wszystkie wymienione przez uczestników spotkania problemy mieszkańców Dębnik oraz propozycje różnych strategii działań, które mogłyby prowadzić do poprawy, jakości życia miejskiego znajdziesz w poniższym raporcie.

Fundacja Otwarty Plan – Raport ze spotkania aktywizującego – Dębniki (pdf)