Czyste powietrze jest niezbędne do życia, tak samo jak czysta woda i dobrej jakości żywność. Smog, który w Krakowie potrafi towarzyszyć przez większą część roku nie służy nam. Przyczynia się do uszczerbku na zdrowiu. Długotrwałe przebywanie w skażonym środowisku wywołuje choroby między innymi układu oddechowego, układu krążenia, wzmaga zmęczenie. A w konsekwencji częste absencje w pracy dorosłych, ale i dzieci i młodzież, która szczególnie narażone są na częstsze niż w innych rejonach kraju zachorowania na astmę i alergię. Młodsze pokolenie wymaga większej uwagi, częstszych zwolnień ze szkoły, a w konsekwencji nas – dorosłych z pracy.

Głównym winowajcą jest niska emisja, czyli między innym stosowanie do ogrzewania domów i mieszkań pieców oraz kotłowni opalanych węglem i drewnem bez należytej kontroli jakości paliwa, standardu pieca i wysokości komina. Dokłada się do niej ruch kołowy, sam powodujący emisję zanieczyszczeń oraz dodatkowo wznoszący pyły z poziomu jezdni.

Kontynynując rozpoczęte w 2014 roku działania i tym razem włączyliśmy się w pracę na rzecz zmiany sytuacji złej jakości powietrza w Krakowie. Prowadzimy warsztaty edukacji ekologicznej nakierowane na zmianę nawyków w zakresie źródeł ogrzewania stosowanych w domach i mieszkaniach krakowian, jak też przeanalizowania np. za pośrednictwem m.in. szkolnych planów mobilności, czy aktualny środek transportu jest tym najodpowiedniejszym.

Odwołujemy się do dzisiejszych przyzwyczajeń, ale i jutrzeszych możliwości ich zmiany na bardziej przyjazne dla poprawy jakości życia w Krakowie.

Odwiedzamy krakowskie szkoły (I, II, III etap edukacyjny) zachęcając do pracy z przygotowanymi w poprzednim roku scanariuszami lekcji “Smog w szkole”. Planujemy organizację kilku debat mieszkańcami miasta o potrzebach transportowych, zaprezentujemy nasze pomysły i wizję Krakowa w kampanii zewnętrznej (różne noścniki informacji).

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na stronie internetowej oraz w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter.

Projekt “Czyste powietrze w Krakowie. Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz zmiany nawyków komunikacyjnych uczniów i mieszkańców” uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.