Głównym celem badania „Energia Przyszłości” jest prezentacja opinii młodzieży zaangażowanej w działalność Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK) w Polsce i określenie, jaki stosunek osoby członkowskie MSK mają do różnych źródeł pozyskiwania energii oraz czy wiążą to zagadnienie z wizją przyszłości świata. Aby odpowiedzieć na pytania badawcze i stworzyć pełny obraz badanego zagadnienia, przeprowadzone zostały analiza danych zastanych oraz badanie jakościowe i ilościowe osób członkowskich MSK.

GŁÓWNE WNIOSKI
Rezultaty badania ilościowego (46 osób respondenckich) oraz jakościowego (20 indywidualnych wywiadów pogłębionych) wśród osób członkowskich Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK) wskazują, że:
→ Młodzi ludzie z MSK widzą związek przyczynowo-skutkowy między wykorzystaniem paliw kopalnych w systemie energetycznym, kryzysem klimatycznym oraz brakiem sprawczości rządzących i nie zgadzają się na taki stan rzeczy.
→ Osoby członkowskie MSK uważają, że wciąż można zatrzymać katastrofę klimatyczną, głównie poprzez odejście od paliw kopalnych jako źródeł pozyskiwania energii.
→ Wizje przyszłości to bardzo trudny temat dla młodzieży w świecie zdominowanym przez katastrofę klimatyczną.
→ Można wyróżnić dwie wizje przyszłości osób członkowskich MSK: „ koniec świata”, oraz „inny świat jest możliwy”. W tej drugiej zawarta jest skuteczna i sprawiedliwa transformacja energetyczna.
→ Według większości osób członkowskich MSK energią przyszłości, tj. taką, która ma szanse na najszybszy rozwój i będzie kluczowa w następnych latach, jest energia jądrowa oraz słoneczna, zaliczane przez nie do niskoemisyjnych źródeł
→ Opinie dotyczące źródeł energii młodzi ludzie tłumaczą w głównej mierze zaufaniem do ekspertów/ ekspertek klimatycznych.

Wiecej możecie przeczytać w raporcie: