lawki-augustianska Tereny zieleni: drzewa, krzewy, ławki, drogi i stojaki rowerowe, oświetlenie w parkach, kosze na odpady przy skwerach. Chodniki wolne od parkujących pojazdów, klomby, donice, różnorakie gatunki roślin. Aby w mieście żyło się dobrze, dobrej przestrzeni musi być dużo. Aby w mieście liczącym prawie milion mieszkańców, takim jak Kraków, dobrej przestrzeni musi być bardzo dużo.

Ciekawym i dość intuicyjnym jest, że im więcej w naszym otoczeniu jest terenów zajętych przez zieleń, do której mamy dostęp, tym stan naszego zdrowia i samopoczucia jest lepszy. Przyrost zieleni w ogólnej powierzchni miasta przekłada się też na lepszą kondycję fizyczną i wolniejsze starzenie się społeczeństwa.

Zjawiskiem, które wkroczyło już do Krakowa jest choćby to, że inicjatywy tworzenia miejsc odpoczynku mieszkańcy wzięli w swoje ręce. Przykład podpatrzony na ul. Augustiańskiej pokazuje, że drewniane palety zaspokajają potrzebę miejsc odpoczynku. Szczególnie w rejonie, gdzie do najbliższego skweru z powszechnie dostępnymi ławkami jest daleko.

W Krakowie pojawiają się też skwery obsiewane słonecznikami, bławatkami, pomidorami czy dyniami. Miasto przestaje być sterylne, wysadzone li tylko rabatami z bratków i stokrotek. Różnorodność wkracza więc też w sferę flory. Chcielibyśmy, aby podobnych przestrzeni w mieście przybywało.
sloneczniki-sebastiana