ZAPYTANIE O CENĘ druku i dostawy wyszczególnionych przedmiotów zamówienia

Kraków, dn. 14.06.2016 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Fundacja Otwarty Plan
ul. Na Wiankach 26
31-519 Kraków
NIP: 675-149-90-26
REGON: 123049689
KRS: 0000496977

Stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację opisanego niżej zadania. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Fundacji otwartyplan.org, a także przesłane do wybranych Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia w tym terminy wykonania zamówienia z dostawą do siedziby Zamawiającego

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

– przekazanie Wykonawcy publikacji w postaci plików w formacie .pdf przygotowanych do druku (na nośnikach CD/DVD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po umieszczeniu na wskazanym przez Wykonawcę serwerze FTP),
– druk, konfekcjonowanie części publikacji,
– dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego wg. przyjętego terminarza dostaw.

Parametry 4 różnych druków:

1. Druk ulotki – 2 wersje językowe tekstu: polska i angielska
– nakład: 2500 egzemplarzy każdego rodzaju (suma 2 rodzajów: 5000 egz.)
– format A4,
– konfekcjonowanie: skład – litera C
– kolor: 4+4
– papier typu ekologicznego 150 g, np. Cyclus Print, Cyclus Offset, Revive 100 pure natural, Cocoon Gloss, Cocoon Offset Recycled FSC
– dostarczenie plików do druku przez Zamawiającego: 15.07.2016 r.
– termin realizacji i dostawy przez Wykonawcę: 31.07.2016 r.

2. Druk plakatów – 4 rodzajów
FORMAT A0
– nakład: 20 egzemplarzy każdego rodzaju (w sumie 80 sztuk)
– format 1750 mm x 1170 mm
– kolor: 4+0
– papier offset 220 g

FORMAT A1
– nakład: 200 sztuk każdego rodzaju (w sumie 1000 sztuk)
– format A1 (841 mm x 594 mm)
– kolor: 4+0
– papier offset 200 g
– dostarczenie plików do druku przez Zamawiającego: 10.07.2016 r.
– termin realizacji i dostawy przez Wykonawcę: 31.07.2016 r.

3. Druk kalendarza biurkowego na rok 2017
– format wydrukowanego kalendarza: 150 mm (krótsza krawędź), 250 mm (dłuższa krawędź)
– nakład: 1500 egzemplarzy
– kolor: 4+4
– papier typu ekologicznego: przykładowo Cyclus Print, Cyclus Offset, Revive 100 pure natural, Cocoon Gloss, Cocoon Offset Recycled FSC
– ilość kart: 7 kart drukowanych dwustronnie – 150 g
– tektura-stelaż 250 g
– sprężynka aluminiowa (biała, srebrna lub czarna)
– termin dostarczenie plików do druku przez Zamawiającego: 20.09.2016 r.
– termin realizacji i dostawy przez Wykonawcę: 14.10.2016 r.

4. Druk planu-mapy – dwie strony: z 1 strona plan miasta, z 2 strona poradnik
– format A1
– nakład 2500 egzemplarzy
– konfekcjonowanie: standardowe łamania mapy
– kolor 4+4
– papier typu ekologicznego 210 g, przykładowo: Cyclus Print, Cyclus Offset, Revive 100 pure natural, Cocoon Gloss, Cocoon Offset Recycled FSC
– termin dostraczenia plików do druku przez Zamawiającego: 31.08.2016 r.
– termin realizacji i dostawy przez Wykonawcę: 15.09.2016 r.

Uwagi ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy.

III. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania podstawowe:

1. Każdy Wykonawca moze złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Uprzejmie proszę o podanie kwot wyceny za druku: netto i brutto, z podziałem na poszczególne drukowane zamówienia.

L.p. Zamówienia do druku Cena brutto Słownie Cena netto Słownie
1 Ulotki – 2 wersje językowe tekstu: polska i angielska
2 Plakaty – 5 rodzajów
3 Kalendarz biurkowego na rok 2017
4 Planu miasta-mapa

Przyjęte przez nas kryterium wyboru oferty to cena.

Bardzo prosimy o przesłanie oferty w formie pisemnej z kalkulacją kosztów do dnia
21 czerwca 2016 r. za pośrednictwem:

1. poczty e-mail: fundacja@otwartyplan.org
2. lub dostarczając pod adres siedziby:
Fundacja Otwarty Plan, ul. Na Wiankach 26, 31-519 Kraków

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Małgorzata Małochleb, email: gosia@otwartyplan.org lub tel. 506 457 157