Z wielką radością zapraszamy Was do wzięcia udziału w unikalnym projekcie, który łączy zagadnienia pamięci z naturą i krytyczną refleksją – Memory Garden.

Memory Garden: Połączenie Wspomnień i Natury 

Memory Garden służy jako kanał łączący nasze pierwsze wspomnienia splecione z naturą i klimatem. Jest to przestrzeń, gdzie możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób nasze indywidualne doświadczenia ukształtowały nasze spojrzenie na kryzys klimatyczny, a jeśli tak, to w jakim stopniu. To punkt wyjścia do pogłębionej refleksji nad naszą przynależnością do natury i zastanowienie się, czy ta introspekcja może służyć jako pouczający paradygmat dla innych.

Memory Garden: Przestrzeń Krytycznej Dyskusji 

Memory Garden to również przestrzeń, w której poprzez interdyscyplinarną pracę badaczy/badaczek/osób badawczych oraz artystów/artystek/osób artystycznych, zainicjowana zostanie krytyczna dyskusja nad narracjami (post)kolonialnymi w Polsce. Jest to kluczowa granica dla rozwoju świadomości społecznej i działań. Dialog wokół przeszłych historycznej odpowiedzialności Polski jest w dużej mierze nieobecny zarówno w opinii publicznej, jak i w ekologicznych organizacjach pozarządowych. Biorąc to pod uwagę, pilne jest zainicjowanie krytycznego dyskursu na ten temat w Polsce.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Refleksja i Edukacja: Memory Garden jest przestrzenią do refleksji nad naszym miejscem w naturze i historii, a także do nauki i poszerzania świadomości społecznej.
  • Kreatywność i Sztuka: Udział w projekcie pozwala na zaangażowanie się w twórcze działania artystyczne, które promują krytyczne myślenie i dyskusję.
  • Społeczność i Dialog: Spotkania w Memory Garden to okazja do wymiany myśli i doświadczeń z innymi oraz budowania wspólnoty 

Kogo szukamy?

Artystów/artystki/osoby artystyczne oraz badawczy/badaczki/osoby badawcze, które chcą działać na rzecz wzmocnienia krytycznego dyskursu klimatycznego w Polsce. Osób, które chcą działać wspólnotowo  i nie boją się wyzwań 😉 Kluczowym elementem naszego projektu jest utworzenie zespołu badacz-artysta, badaczka-artystka, osoba badawcza-osoba artystyczna, który będzie wspólnie realizował projekt mający na celu pogłębienie tematyki kryzysu klimatycznego i zakończenie go dziełem artystycznym.

Plan Memory Garden: 

  1. Pierwsze spotkanie Memory Garden: Budowanie wspólnoty

Termin: 8-11 sierpnia 2024, Dąbrowa Górnicza

  1. Mentoring i praca zdalna zespołów 

Termin: wrzesień 2024, praca online

  1. Drugie spotkanie Memory Garden: rezydencja oraz wystawa

Termin: październik 2024, Skład Solny, ul. Na Zjeździe 8, Kraków

Udział w projekcie oznacza zaangażowanie się w stworzenie dzieła w interdyscyplinarnym, dwuosobowym zespole, w okresie sierpień-październik 2024.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty uczestnictwa (koszty podróży, noclegów, wyżywienia, materiałów).

Nasz zespół:

Magdalena Klarenbach (KLARA) – socjolożka, pracowniczka ekologicznych organizacji pozarządowych i badaczka kryzysu klimatycznego. Jej zainteresowania badawcze związane są z ruchem młodzieżowym, kryzysem klimatycznym, edukacją eksperymentalną i transformacją społeczną. Założycielka i członkini zarządu Fundacji Otwarty Plan. W 2024 roku laureatka programu stypendialnego Humanity in Action. W 2022 roku członkini zespołu kuratorskiego projektu Klimatyczne Karawany- sztuka w dobie kryzysu klimatycznego

Mateusz Gawrysiak -artysta wizualnym pracujący głównie z fotografią. W swoich działaniach koncentruje się szczególnie na interakcjach międzyludzkich, zbiegach okoliczności i kryzysie klimatycznym. Mateusz czerpie nie tylko z doświadczeń zebranych w trakcie międzynarodowych rezydencji – m.in. Nomad City 2023 i Medienfrische 2024, ale także z roli instruktora w młodzieżowej organizacji pozarządowej. Został wyróżniony stypendium Heather B. Mattera Opportunity Scholarship oraz grantem z programu „Kultura Polska na Świecie” Instytutu Adama Mickiewicza.

Zuzanna Ogrodnik – koordynatorka projektów, działaczka społeczna, członkini stowarzyszenia artystycznego DAJSE i ekonomistka. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, jako instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, a w swoich działaniach łączy aspekty ekologiczne z ekonomią. Fascynuje się przyrodą i jej wpływem na dobrostan człowieka. Ma doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych oraz zarządzaniu projektami.

Jak można się zaangażować? 

Aby dołączyć do Memory Garden, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy w wyborze odpowiednich roślin oraz dzieł sztuki do projektu. Razem stwórzmy przestrzeń, gdzie wspomnienia i natura spotykają się z krytycznym myśleniem i sztuką. Memory Garden czeka na Wasze historie, zaangażowanie i refleksję.

Kontakt: KLARA – Magdalena Klarenbach

Website: www.otwartyplan.org/memorygarden

Email: klara@otwartyplan.org

Phone: +48 608422208