Fundacja Otwarty Plan wzięła udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Jak podało w komunikacie Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w ramach konsultacji wpłynęło na 4760 wszystkich uwag z czego ponad 4600 głosów popierało tzw. uchwałę antysmogową dla Krakowa.

W listopadzie 2015 roku uchwała została przyjęta przez Zarząd Województwa, a następnie przekazano ją pod konsultacja społeczne. Co dalej? Czytamy w komunikacie z 9.12.2015 r.:

Jak zapowiedział w środę wicemarszałek Wojciech Kozak, jest bardzo możliwe, że sprawą uchwały antysmogowej radni województwa zajmą się już na grudniowej sesji sejmiku.

Liczmy bardzo, że uchwała trafi pod obrady Sejmiku Województwa, oraz że zostanie przyjęta do realizacji. W dalszym ciągu wspieramy i kibicujemy poprawie jakości powietrza w Krakowie. Będzie się włącząć w działania Krakowskiego Alarmu Smogowego, niezastąpionego w dążeniu do realizacji celu, jakim jest życia w zdrowej atmosferze.