Droga Mieszkanko i drogi Mieszkańcu Krakowa,

Jeżeli chcesz wspólnie z nami mieć wpływ na kształt i rozwój Krakowa przyjaznego mieszkańcom i przyrodzie, wypełnij ankietę Miasto dla ludzi i przyrody!

Jesteśmy grupą osób złożoną z aktywistów miejskich i ekologicznych, którzy chcą współtworzyć Kraków – naszą wspólną przestrzeń codziennego życia. Dla nas jakość krakowskiego powietrza oraz zdrowe środowisko mają kluczowe znaczenie – chcemy żyć w czystym mieście, wolnym od zanieczyszczeń*.

Kraków, jako jedno z najpiękniejszych miast w Europie, na to zasługuje. My, mieszkańcy – zasługujemy na to szczególnie.

Ankieta jest krótka i anonimowa. Znajdziesz w niej pytania dotyczące tych obszarów przestrzeni miejskiej, które najbardziej wpływają na jakość powietrza w Krakowie  (TRANSPORT, ZIELEŃ, sposoby pozyskiwania ENERGII). Chcemy poznać Twoją opinię na te tematy. Przygotowaliśmy też kilka ciekawostek.

Ankietę może wypełnić każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Krakowa, a im więcej osób ją wypełni, tym więcej działań spójnych z oczekiwaniami, będzie można zrealizować w przyszłości.

Nie zwlekaj, zajmie to Tobie tylko kilka minut! Kliknij: Miasto dla ludzi i przyrody!

Wyniki z badania pomogą nam lepiej przygotować program jesiennych spotkań z mieszkańcami Krakowa, na których będziemy wspólnie szukać najlepszych rozwiązań różnych problemów ekologicznych, jakie występują w krakowskich dzielnicach. Najlepsze pomysły i projekty będziemy chcieli wspólnie realizować.


Badanie jest częścią projektu “Czyste powietrze w inteligentnym mieście – edukacja ekologiczna i aktywizacja mieszkańców Krakowa” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


* Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 r., Kraków zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem skali zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie dotyczy to zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji – ogrzewania mieszkań za pomocą węgla i drewna spalanych w starych piecach i kotłowniach oraz spalin z transportu drogowego.