W maju 2014 w Krakowie przeprowadzono bezprecedensowe, prawdopodobnie w skali światowej, referendum. Na karcie do głosowania oprócz pytania o organizację przez miasto igrzysk olimpijskich (główna przyczyna referendum), pojawiło się także pytanie: Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych?

Wynik zdawał się być oczywisty, ale zdecydowane i wysokie poparcie krakowian dla rozwoju infrastruktury rowerowej, a tym samym rozwoju ruchu rowerowego jako codziennego środka transportu, było nie tyle zaskakujące, co budujące.
“TAK” – 175 033 (85,20%), “NIE” – 30 398 (14,80%)

W wyniku referendum został powołany zarządzeniem Prezydenta specjalny zespół roboczy, którego jestem członkiem i na potrzeby którego przygotowałem interaktywną mapę ilustrującą obecną infrastrukturę dedykowaną rowerzystom oraz pokazującą jaki jest planowany rozwój sieci rowerowej.