Od roku Fundacja jest członkiem Więcej niż energia.