9 czerwca w trakcie happeningu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zainaugurowany został ruch “Więcej niż energia” – ogólnopolska kampania na rzecz energetyki obywatelskiej. Na stronie www.wiecejnizenergia.pl zbierane są podpisy pod apelem do polityków o wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej.
Wiecej niz energiaUstanowieniem wyjątkowego rekordu Polski symbolicznie zainaugurowana została dziś działalność ruchu „Więcej niż energia”. To początek ogólnopolskiej kampanii na rzecz energetyki obywatelskiej, w którą zaangażowane są dziesiątki organizacji i tysiące ludzi z całego kraju. Jej celem jest wsparcie obywateli w wywalczeniu sobie prawa do opłacalnej produkcji i korzystania z energii.

Fundacja Otwary Plan przyłączyła się do kampanii!

Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie stanęła dziś niecodzienna konstrukcja, przypominająca ażurowy tunel, na której umieszczono ponad tysiąc wiatraczków z papieru z recyklingu. O godz. 11.00 osoby biorące udział w wydarzeniu jednocześnie zaczęły w nie dmuchać, wprawiając wszystkie w ruch. W ten sposób udało się ustanowić nowy rekord Polski w liczbie wiatraczków kręcących się jednocześnie. W ten dowcipny sposób symbolicznie zapoczątkowana została działalność ruchu “Więcej niż energia”.

Celem ruchu jest zainicjowanie zmian prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce. Na stronie WiecejNizEnergia.pl zbierane są podpisy pod apelem do polityków o wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii i efektywności energetycznej. Jest to kolejny, po podpisaniu deklaracji na rzecz energetyki obywatelskiej [1], wyraz poparcia dla rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej w naszym kraju. Do ruchu zainicjowanego przez ClientEarth, Greenpeace Polska, Polską Zieloną Sieć i WWF Polska dołączyło już ponad trzydzieści podmiotów. Są wśród nich samorządy, fundacje i stowarzyszenia, w tym organizacje z branży energetycznej np.Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, a także instytucje naukowe, między innymi Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Ruch „Więcej niż energia” narodził się z poparcia, jakim cieszą się rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej i odnawialnymi źródłami energii (OZE). Badania CBOS z listopada 2014 r. pokazują, że ponad 88 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną [2]. Za sprawą debaty publicznej, towarzyszącej pracom nad ustawą o OZE i jej nowelizacją, słyszalny stał się głos tysięcy obywateli i obywatelek oraz dziesiątek organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji branżowych popierających energetykę obywatelską. Teraz, dzięki powstaniu ruchu „Więcej niż energia” oraz stronie WiecejNizEnergia.pl, wszyscy zainteresowani rozwojem energetyki obywatelskiej – zarówno osoby prywatne, jak i instytucje – mogą poprzeć apel do polityków o tworzenie rozwiązań wspierających jej rozwój.

Energetyka obywatelska [3], której wprowadzenia do polskiego prawa oczekują członkowie ruchu “Więcej niż energia”, to system, w którym możliwe jest aktywne uczestnictwo osób prywatnych, instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jej rozwój pozwoli na samodzielną i opłacalną produkcję energii zarówno obywatelkom i obywatelom, jak i instytucjom takim jak m.in. szpitale, szkoły, kościoły, małe i średnie przedsiębiorstwa czy schroniska dla zwierząt.

Powstanie ruchu „Więcej niż energia” zbiegło się w czasie z przygotowywaną przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa uwzględniająca m.in. system taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów energii mający obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. została przyjęta przez Sejm zaledwie kilka miesięcy temu. Jednak już teraz rząd chce obniżyć ustalone przez Parlament stawki taryf gwarantowanych. Jeśli tak by się stało produkcja energii w przydomowych mikroelektrowniach nie będzie opłacalna, a Polska wykona krok w tył na drodze do energetyki obywatelskiej.

Przypisy:

[1] Treść deklaracji i nazwiska sygnatariuszy: http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/668512/deklaracja_na_rzecz_energetyki_obywatelskiej.pdf

[2] Badanie CBOS z listopada 2014 r. http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Polacy-wol-energi-odnawialn-od-atomowej/

[3] Raport „Energetyka obywatelska modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii”