Kilkadziesiąt pozarządowych organizacji ekologicznych (POE), w tym także FOP, zaapelowało w liście otwartym do Premiera o przywrócenie warunków umożliwiających sektorowi pozarządowemu aplikowanie o środki unijne na ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Sytuacja jest dramatyczna – uznając VAT za wydatek niekwalifikowany i ograniczając dofinansowanie ze środków krajowych projektów ochrony przyrody realizowanych przez POE, Rząd skutecznie wyeliminował sektor pozarządowy z grupy potencjalnych beneficjentów Osi II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

List otwarty POE do Prezesa Rady Ministrów podpisało ponad 40 organizacji – zarówno te największe o międzynarodowych korzeniach i niezależne od finansów publicznych oraz ogólnopolskie, o ugruntowanej pozycji w ochronie przyrody, jak też działające na poziomie regionalnym czy lokalnym. Ten głos nie może zostać zignorowany.

Wszystkie organizacje, które identyfikują się z apelem POE, a jeszcze go nie poparły, proszone są o kontakt z koordynatorem inicjatywy: jacek.engel@greenmind.pl