Jesteśmy już po 6 październikowych spotkaniach z mieszkańcami Podgórza, Dębnik oraz Kazimierza i Starego Miasta. Było bardzo kreatywnie, wspólnie z uczestnikami zgromadziliśmy kilkadziesiąt pomysłów, jak uczynić Kraków miastem ekologicznym, a kilkanaście z nich ma szansę przerodzić się w konkretne projekty.

Na Podgórzu w ramach małej niespodzianki i ku inspiracji wybraliśmy się na Poziomkową Polanę, po której odprowadziła nas Magda z Pracowni Żywej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz naszym moderatorom i ekspertom za prowadzenie spotkań: Martynie Niedośpiał, Piotrowi Knaś, Magdzie Kozłowskiej, Ewie Lutomskiej, Kasprowi Jakubowskiemu, Robertowi Słotwińskiemu, Maciejowi Skinderowiczowi, Dariuszowi Szwed, Marcinowi Wójcikowi oraz Amadeuszowi Ley.

Wkrótce na naszej stronie pojawią się raporty ze spotkań.

Celem spotkań było zdobycie wiedzy, jak możemy ograniczać niską emisję, wykorzystywać odnawialne źródła energii, powiększać tereny zielone oraz tworzyć rozwiązania przyjazne dla wszystkich użytkowników miasta, a także wspólne wypracowanie rozwiązań, które pozwolą szybciej poprawić jakość powietrza w Krakowie.

Spotkania odbyły się w ramach projektów “Czyste powietrze w inteligentnym mieście- edukacja ekologiczna i aktywizacja mieszkańców Krakowa” oraz “Wzmacnianie obywatelskich kompetencji mieszkańców Krakowa w inicjowaniu proekologicznych rozwiązań w mieście”.