24 lutego 2022 roku nad ranem wojsko Federacji Rosyjskiej zaatakowało Ukrainę. Na terytorium Ukrainy wkroczyły oddziały opancerzone, bombardowane są ukraińskie miasta. Nasz wschodni sąsiad znalazł się w stanie wojny. Zbrojna agresja stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów mieszkańców i mieszkanek Ukrainy, ich przyszłości i aspiracji do życia w demokratycznym, niepodległym kraju.

Atak Federacji Rosyjskiej godzi w podstawowe zasady prawa międzynarodowego, na których opiera się pokojowy ład światowy.  

My, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stanowczo protestujemy przeciwko atakowi wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, zmuszonymi do walki zbrojnej w obronie swojego kraju oraz wszystkimi ofiarami agresji, która trwa już od 2014 roku i do dziś przyniosła śmierć tysiącom osób, a miliony zmusiła do opuszczenia swoich domów. W tej strasznej godzinie próby nie jesteście sami!

Jako przedstawiciele polskich organizacji społecznych deklarujemy gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych będą potrzebowali wsparcia. Zapewniamy także o naszej przyjaźni i solidarności wspólnotę ukraińską w Polsce. Jesteśmy gotowi wspierać działające w naszym kraju ukraińskie organizacje społeczne ze zdwojoną siłą, by pomóc im sprostać wyzwaniom, przed jakimi staną w tym trudnym czasie.

W świecie, w którym szacunek dla zasad ustępuje przed arbitralnym stosowaniem zbrojnej przemocy żadne wolne państwo i społeczeństwo nie może czuć się bezpieczne. Dlatego agresja na Ukrainę to zagrożenie dla całego demokratycznego świata; to sprawa polska, europejska, globalna. To także nasza sprawa.

Pod listem podpisało już ponad 130 organizacji. Poniżej prezentujemy ich listę. Można do nich dołączyć (do 28 lutego 2022), wypełniając formularz na stronie: https://publicystyka.ngo.pl

1.     Fundacja im. Stefana Batorego

2.     Kultura Liberalna,

3.     Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka,

4.     Kampania Przeciw Homofobii,

5.     Forum Darczyńców w Polsce

6.     Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,

7.     Fundacja Liberte! 

8.     Fundacja dla Polski,

9.     Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

10.            Polska Fundacja im. Roberta Schumana

11.            Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii,

12.            Fundacja Katalyst Education

13.            Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

14.            Inicjatywa “Wolne Sądy”

15.            Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”,

16.            Fundacja Odpowiedzialna Polityka

17.            Fundacja Panoptykon,

18.            Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego),

19.            Fundacja Pole Dialogu,

20.            Fundacja Res Publica,

21.            Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ;

22.            Fundacja Civis Polonus

23.            Fundacja HumanDoc 

24.            Fundacja Stocznia

25.            Fundacja Projekt: Polska

26.            Inicjatywa Wpisz do kalendarza,

27.            Stowarzyszenie Klon/Jawor

28.            Fundacja Liderzy Przemian

29.            Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej

30.            Fundacja Edukacja dla Demokracji

31.            Fundacja Szkoła z Klasą

32.            Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko,

33.            Fundacja Feminoteka

34.            Instytut Spraw Publicznych

35.            Stowarzyszenie Kongres Kobiet

36.            Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

37.            Fundacja Równość.org.pl

38.            Fundacja Dobra Wola, Kraków

39.            Stowarzyszenie Okiem Kobiety

40.            Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

41.            Fundacja Centrum Cyfrowe,

42.            Autonomia fundacja,

43.            Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek

44.            Fundacja Wolności Gospodarczej,

45.            Fundacja z Pomysłem

46.            Stowarzyszenie Lepszy Świat

47.            Fundacja Bezlik

48.            Poznańska Garażówka 

49.            Fundacja Polityki Rozwojowej

50.            Fundacja Strefa WolnoSłowa

51.            Fundacja Przestrzenie Dialogu

52.            Fundacja RegenerAkcja

53.            Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków,

54.            Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

55.            Fundacja ADRA Polska,

56.            Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

57.            Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

58.            Centrum Edukacji Obywatelskiej,

59.            Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,

60.            Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

61.            Stowarzyszenie Czasu Kultury,

62.            Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

63.            Archiwum Osiatyńskiego,

64.            Fundacja Malta

65.            Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE,

66.            Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa,

67.            Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

68.            Ukraina! Festiwal Filmowy

69.            Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO),

70.            Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

71.            Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

72.            Europejski Instytut na rzecz Demokracji,

73.            Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA,

74.            Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie,

75.            Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION,

76.            Fundacja Go’n’Act,

77.            Polska Akcja Humanitarna

78.            Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

79.            Fundacja Bęc Zmiana

80.            Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu

81.            Protest z Wykrzyknikiem

82.            Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa

83.            Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław

84.            Forum Obywatelskiego Rozwoju

85.            Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab

86.            Fundacja Civis Polonus,

87.            Fundacja Kalejdoskop Kultur

88.            “Fundacja WOT”

89.            Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

90.            Wielkopolski Kongres Kobiet,

91.            Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet SZOK

92.            Fundacja im. Julii Woykowskiej

93.            Fundacja Ocalenie,

94.            Fundacja Auschwitz Pledge

95.            Fundacja Auschwitz-Birkenau

96.            Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania

97.            Fundacja na rzecz Praw Ucznia

98.            Stowarzyszenie “Akademia Myśli” – Poznań

99.            Fundacja HerStory

100.        Stowarzyszenie Lambda Szczecin

101.        Fundacja Tęczowe Rodziny

102.        Fundacja FOTA4Climate

103.        Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

104.        Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego

105.        Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM

106.        Stowarzyszenie Homo Faber

107.        Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,

108.        Fundacja FIONA,

109.        Komitet Obrony Demokracji,

110.        Fundacja Dziesięciu Talentów,

111.        Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

112.        Stowarzyszenie Młoda Lewica, 

113.        Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

114.        Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

115.        Siostry Nieustającej Przyjemności,

116.        Stowarzyszenie Kobiety Filmu,

117.        Stowarzyszenie Iustitia,

118.        Fundacja Ośrodka KARTA

119.        Fundacja Otwarty Plan,

120.        Stowarzyszenie Lambda Warszawa,

121.        Stowarzyszenie Program STACJA,

122.        Fundacja Akceptacja,

123.        Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,

124.        Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”,

125.        Fundacja Dzieci w Naturę,

126.        Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii,

127.        Stowarzyszenie Grupa Stonewall,

128.        Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi,

129.        Fundacja Aktywności Lokalnej,

130.        Fundacja Instytut Architektury,

131.        Fundacja EkoRozwoju

132.        Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI 

133.       Fundacja Fairtrade Polska \Tęczowy Białystok

134.       Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji

135.      Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Wspólna Ziemia”, 

136.      Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

137.     Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet