Metodyka pracy z tematyką zanieczyszczenia i poprawy jakości powietrza

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli z małopolskich szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na prezentację materiałów edukacyjnych dot. zanieczyszczenia i poprawy jakości powietrza.

Spotkanie odbędzie się 8 października 2015 r. (czwartek), godz. 16.00
Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 w Krakowie

Ochrona powietrza w Krakowie i w innych polskich miastach staje się zadaniem priorytetowym dla samorządów oraz mieszkańców. Problem zanieczyszczenia powietrza omawiany jest coraz częściej w mediach i przebija się do ogólnopolskiej debaty publicznej. Jednym z ważniejszych działań, jakie należy podjąć, jest edukacja ekologiczna młodzieży.

Wychodząc temu wyzwaniu na przeciw, zespół Fundacji Otwarty Plan przygotował materiały edukacyjne dla uczniów i uczennic. Nasze materiały pozwolą Państwu w atrakcyjny sposób prowadzić zajęcia oraz zachęcać i inspirować młodzież do działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Waszych miejscowościach.

Podczas spotkania omówimy sposoby pracy z młodzieżą oraz zaprezentowane zostaną: zestawy scenariuszy zajęć dla III etapów edukacyjnych, interaktywna infografika “Czyste powietrze w Inteligentnym Mieście” oraz Baza Dobrych Praktyk. Spotkanie będzie prowadzone przez metodyczkę Bożenę Szymonek.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania otrzymają pakiet scenariuszy. Udział jest bezpłatny.

Prosimy o rejestrację udziału w spotkaniu do 6 października. Decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt: Michał Stalmach, tel. 500 456 340, michal@otwartyplan.org