Jako Fundacja Otwarty Plan objęliśmy patronatem medialnym ciekawą i poruszającą książkę autorstwa prof. Piotra Kleczkowskiego pt. “Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie” wydaną przez PWN z końcem 2019 roku. Szczerze i z ręką na sercu polecamy pochylenie się jeszcze raz nad tematem jakości powietrza, jakim oddychamy.

Z książki z doskonałym poziomem skrupulatności, ale jak sądzimy fascynacją tematu, prof. Kleczkowski przybliża historię zainteresowania smogiem wśród mieszkańców Europy, jeszcze w czasach egipskich królów, czy później, ze starożytnego Rzymu, czy XI albo XIII wieku naszej ery. Dla przykładu, kiedy w 1257 roku na prawie magdeburskim lokowany jako miasto był Kraków, żona króla Henryka III, Eleonora Prowansalska udokumentowała historię zmagań ze smogiem. Jak podaje autor:

na zamku w Nottingham prowadzono remont, spalając znaczne ilości węgla, co zmusiło królową do jego opuszczenia, ponieważ powietrze było “nie do wytrzymania” i mogło zaszkodzić jej zdrowiu.

Było to tylko jedno z wielu odnotowanych

Ale niech zachętą do poszerzenia wiedzy o jakże codziennej sprawie będzie przedmowa Wydawcy.

Duszący, o zapachu kotłowni, lub słodkawo-mdły z wydechów diesli. Wszyscy go znamy: zapach smogu. Zanieczyszczenie powietrza to aktualnie jeden z poważniejszych problemów cywilizacyjnych w naszym kraju. Wiedza o tym zjawisku jest jednak wciąż niewielka.

W niniejszej publikacji autor prezentuje wszystkie ważne informacje na temat smogu. Przedstawia źródła i rodzaje zanieczyszczeń, ich rozprzestrzenianie się, oraz stan powietrza w Polsce. Wskazuje, w jaki sposób poszczególne substancje zagrażają organizmowi człowieka, ale przede wszystkim rekomenduje sposoby ograniczania smogu – zarówno te prawno-administracyjne, jak i techniczne – ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wdrażania poszczególnych metod i analizą ich efektywności.

Warte podkreślenia jest to, że źródła smogu w Polsce, a w konsekwencji sposoby jego zwalczania, są specyficzne dla naszego kraju. Autor postanowił zatem zebrać unikatowe informacje, których nie można odnaleźć w dość obfitej literaturze światowej z tego zakresu.

Książka jest adresowana zarówno do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora ochrony środowiska, studentów, działaczy organizacji ekologicznych, jak i szerokiego grona czytelników niezwiązanych zawodowo z problemem smogu, ale nim zainteresowanych.

„Pełna znajomość zagrożeń, jakie niesie za sobą smog, powinna zaowocować energicznym postępowaniem, mającym na celu eliminację lub przynajmniej znaczne ograniczenie tego zjawiska. Autor umiejętnie i sugestywnie prezentuje sposoby osiągnięcia tego celu” – prof. dr hab. n. med. Wojciech Mędrala – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.