Seminarium online dla niemieckich i polskich działaczy społeczeństwa obywatelskiego

17-19 maja 2023, Kraków

Kryzys klimatyczny dotyka wszystkich – ale nie w równym stopniu. Ci, którzy globalnie cierpią najbardziej, najmniej się do niego przyczyniają – i często nie mają możliwości decydowania o środkach i strategiach walki z kryzysem.

W Polsce i Niemczech, podobnie jak w innych krajach globalnej Północy, wyzwania związane z obecnym kryzysem klimatycznym prowadzą do demarkacji i chęci obrony przywilejów. Sprzyja to narastaniu postaw rasistowskich i podziałów społecznych – jest to wyzwanie dla aktorów społeczeństwa obywatelskiego, którzy zabiegają o sprawiedliwość klimatyczną zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Podczas seminarium uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z historycznymi i obecnymi uwarunkowaniami sprawiedliwości klimatycznej. Będą mieli okazję poznać – i oduczyć się – różnych punktów widzenia na sprawiedliwość klimatyczną oraz wymienić się doświadczeniami i wskazówkami dla własnej pracy lub zaangażowania.

Jakie są cele seminarium?

1.Pogłębienie krytycznej refleksji nad kryzysem klimatycznym, sprawiedliwością klimatyczną, rasizmem i antyrasizmem – zarówno na płaszczyźnie społecznej, organizacyjnej, jak i osobistej

2. Zrozumienie różnych wymiarów intersekcjonalności i narracji o kryzysie klimatycznym i wypracowanie podejścia do dalszej pracy z tymi tematami w codziennej pracy

3. Wymiana doświadczeń na ten temat w kontekście polskim i niemieckim

Seminarium jest realizowane w ramach projektu “Sprawiedliwość klimatyczna w europejskiej debacie – seminarium dla przedstawicieli/ek społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec”, z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej” oraz Unii Europejskiej w ramach projektu “EU24 engage for the planet”