Zapraszamy na wyjątkowe seminarium poświęcone tematyce migracji klimatycznych, które odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2024 w Krakowie. Wydarzenie skupi się na problematyce migracji wywołanych zmianami klimatu oraz jej związkach z kwestiami sprawiedliwości społecznej.

O Seminarium:

Podczas seminarium “Climate Migration as a Matter of Justice” będziemy zgłębiać różnorodne aspekty migracji klimatycznych, w tym ich przyczyny, konsekwencje oraz wyzwania związane z ochroną migrantów klimatycznych. Naszym celem jest poszukiwanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

Seminarium jest częśćią programu Sprawiedliwości Klimatycznej Fundacji Otwarty Plan. To kompleksowa inicjatywa mająca na celu sprostanie krzyżującym się wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu poprzez pryzmat sprawiedliwości społecznej i równości. Program ten ma na celu zwiększenie świadomości, zrozumienia i działań w kwestiach związanych z klimatem, w szczególności koncentrując się na zmarginalizowanych społecznościach i ich wyjątkowej wrażliwości. Poprzez połączenie badań, rzecznictwa i zaangażowania społeczności, program ma na celu wzmocnienie pozycji jednostek i społeczności w celu złagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania się do ich konsekwencji w sprawiedliwy i równy sposób. Kluczowe elementy programu sprawiedliwości klimatycznej obejmują inicjatywy edukacyjne i informacyjne mające na celu podniesienie świadomości na temat kwestii sprawiedliwości klimatycznej, działania na rzecz budowania potencjału w celu zwiększenia odporności wrażliwych społeczności oraz działania na rzecz polityki w celu promowania integracyjnych i zrównoważonych rozwiązań na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Seminarium odbędzie się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Agenda:

  1. Wprowadzenie do problematyki migracji klimatycznych
  2. Dyskusja nad przyczynami i konsekwencjami migracji spowodowanej zmianami klimatu
  3. Omówienie wyzwań związanych z ochroną osób z doświadczeniem migracji klimatycznych
  4. Poszukiwanie rozwiązań w kontekście sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju

Jak się zapisać:

Aby wziąć udział w seminarium, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rejestracji.

**Zapraszamy do udziału w seminarium