dymem-z-pieca

Szansa na rzeczywistą poprawę jakości powietrza w województwie małopolskim staje się faktem.

Zaczekamy co prawda jeszcze kilka lat na wdrożenie wszystkich zapisów uchwały, ale to właśnie Sejmik Województwa Małopolskiego, przyjął pierwszą uchwałę regulującą kwestie smogu, tym razem w skali ogólnowojewódzkiej.

Małopolska Antysmogowa to teraz oprócz kwesti czasu, również moment konkretnych i sprawnych działań poszczególnych gmin. Rola samorządu jest ogromna. Jednym z narzędzi jest edukacja. Już dziś w naszym województwie pracuje kilkudziesięciu ekodoradców w ramach projektu “Life+ w Małopolsce”. W ślad za edukacją, informacją pójdą dotacje, pożyczki, udogdnienia, na które wiele gmin czeka od lat. Mieszkańcy otrzymają możliwości poprawy w jakości ich życia, a otoczenie przestanie być trute.

Wynik głosowanie, jednogłośne TAK, dla poprawy życia napawa optymizmem. Cieszy nas postawa radnych Sejmiku. Czekamy na pracę wszystkich. Na środki na dotację, na środku na pożyczki, aby mieszkańcy mogli bez zbędnego zwlekania zmienić rodzaje ogrzewania na proekologiczne (takie jak np.: pompy ciepła, sieć geotermalną, sieć ciepłowniczą, czy też na kotły 5-tej generacji).