Fundacja Otwarty Plan od samego początku swojego istnienia promuje używanie w mieście rowerów towarowych, z angielskiego zwanych cargo bikes. Zdjęcia lub rysunki prezentujące te niezwykłe konstrukcje zamieszczane są w każdym wydaniu drukowanego Daroplanu. FOP brał także czynny udział w organizacji II Zlotu rowerów cargo w Krakowie.