SMOG – możemy to zmienić!

To tytuł konkursu plastycznego organizowanego przez naszą fundację, we współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowej Rudzie. Patronat medialny nad konkursem objął tygodnik społeczno-kulturalny “Noworudzianin“.

Celem konkursu jest uświadomienie skali zagrożenia smogiem, sposobów walki z jego przyczynami oraz promocję alternatywnych form produkcji i pozyskiwania energii, takich jak odnawialne źródła energii.

Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od 16.11.2017 – 08.12.2017 r.

Regulamin konkursu dostępny jest w pliku (pdf) oraz poniżej:

Pobierz Regulamin.pdf (23KB)