logotypy-zbiorcze-2016-page-001-1Od 18-tu lat w trzecim tygodniu listopada odbywa się Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczny TEG odbędzie się pod hasłem „Razem dla pokoju”. W całej Europie w szkołach i instytucjach odbywają się wtedy spotkania, projekcje filmów, warsztaty, happeningi i koncerty, a uczniowie i uczennice śląskich szkół wezmą udział w grze miejskiej „Fair Train”, w Katowicach w dniu 16-tego listopada.

Na współczesną sytuację globalną znaczący wpływ mają konflikty zbrojne i europejski kryzys postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców. Stąd tegoroczne hasło TEG, promujące działania polegające na przeciwdziałaniu takim zjawiskom jak: dyskryminacja, ubóstwo, nierówności społeczne, wyczerpywanie zasobów oraz wezwanie do budowania pokoju na świecie.

Wydarzeniem, które z sukcesem i rosnącym zainteresowaniem już po raz szósty promuje TEG wśród uczniów i uczennic śląskich szkół, jest gra miejska „Fair Train”.

W tym roku angażuje 36 szkół, czyli łącznie ok. 200 uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, którzy aktywnie biorą udział w jej współorganizacji pod opieką naszej Fundacji, Zespołu Szkół Handlowych z Katowic oraz Polskiej Zielonej Sieci. Gra odbywa się ramach partnerstwa szkół z województwa śląskiego, a jej celem jest zapoznanie młodzieży z tematyką praw człowieka, odpowiedzialnej konsumpcji, sprawiedliwego handlu oraz globalnych współzależności. W tym roku zadania konkursowe poszczególnych stacji, rozlokowane w ścisłym centrum Katowic, poświęcone są Celom Zrównoważonego Rozwoju ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r. Dzięki interaktywnej formule gra budzi zaangażowanie młodzieży w życie społeczne w wymiarze lokalnym i globalnym.

Nasi główni patroni:

Posłeł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa,
Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer,
Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński,
Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińskiej-Duraj,
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Gra Fair Train organizowana jest w ramach projektów “Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju! Gra miejska Fair Train w Katowicach” oraz “Jedz lokalnie, myśl globalnie! Kampania aktywizująco-edukacyjna dla szkół” i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.