Żyjemy w skomplikowanym i dynamicznym świecie. Świecie, który w kontekście rosnącej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych wywołanych przez zmiany klimatu, jawi się jako miejsce coraz trudniejsze do życia i to bezpośrednio wskutek naszych działań.

Eksploatujemy naszą planetę w takim tempie, że trudno sobie wyobrazić obszary, na których będzie można spokojnie żyć w przyszłości.

Tymczasem w dobie kryzysu klimatycznego potrzebne są pilne działania, wynikające z poczucia, iż nawet jeśli sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest bardzo trudna, to mają one sens. Kryzys, którego doświadczamy, to także nowe szanse i możliwości. To moment, w którym zaczynamy szukać nowych rozwiązań i nowych sposobów myślenia. I właśnie o tym jest ta publikacja! Jej celem jest powiązanie pojęć takich jak żywność, zmiany klimatu oraz aktywizm i tym samym dostarczenie materiału, który będzie dla Was pewnego rodzaju przewodnikiem.

Narzędziem, które zainspiruje Was do szukania nowych możliwości, czyli pogłębiania zdobytej wiedzy i przekazywania jej innym poprzez organizację warsztatów i akcji bezpośrednich w bezpieczny oraz demokratyczny sposób. Proces transformacji społecznej opiera się na umiejętnościach, których zdecydowanie można się nauczyć. A Wy i Wasi przyjaciele oraz przyjaciółki możecie stać się skuteczni w kreowaniu zmian, które pragniecie zobaczyć w świecie.

Publikacja dla aktywistek i aktywistów “Przede wszystkim żywność! Aktywizm w dobie kryzysu klimatycznego”.