“Przekraczanie granicy i łączenie rodzin” (obywatele Ukrainy) to kolejny zwięzły przewodnik: jak długo trwa legalny pobyt w Polsce? 

Jak go przedłużyć?
Jak sprowadzić do Polski rodzinę?
Po ukraińsku, polsku i angielsku.

Przewodnik przygotowały Magdalena Świtajska i Katarzyna Sawicka z praktyki prawa pracy i globalnej mobilności.

Wersja językowa – версія українська.
Wersja językowa – polska
Wersja językowa – English version.