Zgłaszane przez rowerzystów, sugerowane podczas debat. Wynik prac Krakowskiego Dialogu Cylicznego z 2013 i Kontraktu 100 rozwiązań rowerowych.

Dziś wdrażane, oznakowane, uruchomione do używania. Dla bezpieczeństwa i chęci krzystania z roweru, jako środka codziennego transportu w Krakowie.