W ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w dn. 4.12.2015 roku odbyło się publiczne wysłuchanie projektu uchwały.

Nie zabrakło na nim przedstawicieli Otwartego Planu.

fot. Emilia Ślimko

fot. Emilia Ślimko

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego zbrało się wiele osób Krakowa, dla których bardzo ważne jest życie nie zanieczyszczonym środowisku. Głos zabierali przedstawicieli mieszkańców, lekarze, naukowycy, radni. Pojawiło się też kilka głosów popierających utrzymanie palenia węglem i drewnem. Były to jednak głosy mniejszości.

Konsultacje projektu uchwały potrwają do 8.12.2015 r. Szczegóły dostępne są na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.