Ogłoszony na stronach Miejskiego Centrum Dialogu w Krakowie, zgłoszony przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK projekt “Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian kliamtu do roku 2030”.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem projektu “Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”. Dokument jest ważny, bo obejmuje plan działań na nabliższe 12 lat. Czas gra tu dużą rolę, jest kluczowy do podjęcia szybkich i wiążących działań dla całej społeczności Krakowa.

Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 r.
„Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

Termin konsultacji upływa 19 października 2018 r.

Szczegóły w tym treść projektu oraz formularz konsultacyjny.