To ostania prosta dla nowego, aktualizowanego “Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Do 10 kwietnia trwają konsultacje społeczne, do udziału w których szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej zachęcamy. Bez czystego środowiska żadne prace naprawcze czy rozwój nie jest możliwy. Straty ponoszone przez obywateli w związku ze złej jakości środowiskiem dają daleko idące konsekwencje. Choćby w niskiej odporności na choroby.

Nasze województwo, choć już 2013 roku wznowiło prace nad programem wyznaczającym zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe działania naprawcze dla poprawy jakości powietrza, po 7 latach wciąż ma wiele zadań przed sobą.

Społeczność województwa małopolskiego to 3,4 mln. Część z nas poczyniła już życiowe kroki by nie zanieczyszczać powietrza. Wielu z nas ma tę decyzję jeszcze przed sobą. By chciało się na bardziej, niezbędne są dobre wytyczne, dobre przepisy i właściwe nadzorowanie.

By powietrze, jakim oddychamy w Małopolsce spełniało przynajmniej normy europejskie niezbędne jest przyjęcie dobrego, uszytego na miarę naszych potrzeb programu ochrony powietrza. Treść poddanego pod konsultacje społeczne Programu dostępna jest na stronie: powietrze.malopolska.pl

Zachęcamy do poparcia zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jedną z najprostszych metod jest podpisanie się pod apelem do władz województwa przygotowaną przez Krakowski Alarm Smogowy: Chcę oddychać!