Od 2014 roku Gmina Miejska Kraków realizuje program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa na mocy uchwały z 2013 roku w sprawie przyjęcia programu “Krakowski program małej retencji wód opadowych”.

Podjęte działanie, jest przykładem ochrony środowiska obejmującej gromadzenie i gospodarowanie wodami deszczowymi. Program działa, sprawdza się, coraz więcej mieszkańców i mieszkanek skorzystało z niego. Skorzystanie z programu zapewnia możliwość dofinanowania instalacji zbierania wody.

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej opadu. Wody deszczowe zgromadzone na terenie posesji, do zbiorników (np. beczek, zbiorników, kontenerów, sprowadzane w inne części posesji), mogą być wykorzystane m.in. do podlewania trawnika, ogrodu, mycia samochodów a także do celów gospodarczo–bytowych w szczególności takich jak: spłukiwanie toalety, pranie, sprzątanie.

Gromadzenie wód opadowych, a tym samym nie spuszczanie ich do kanału, kratek ściekowych, jest oszczędzaniem zasobów wody kranowej, wody zdatnej do spożycia.

Szczegóły programu dotacji, jak z nich skorzystać, jakie warunki należy spełnić znajdują się na stronach Magicznego Krakowa.