PM 10

2022.07.05
stacja

al. Krasińskiego


PM 2,5

2022.07.05
stacja

al. Krasińskiego


NO 2

2022.07.05
stacja

al. Krasińskiego


SO 2

2022.07.05
stacja

al. Krasińskiego


Ozon

2022.07.05
stacja

Kurdwanów